Điều Khoản Chính Sách Bảo Mật Tại 7BALL Casino Bạn Nên Biết

Sòng bạc 7BALL rất coi trọng quyền riêng tư của người dùng và bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời đã đặc biệt xây dựng thỏa thuận quyền riêng tư này để làm rõ các chính sách và thông lệ của chúng tôi trong việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận quyền riêng tư này trước khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi để hiểu cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn và đưa ra những lựa chọn sáng suốt.

7ball casino

Thông tin cá nhân được thu thập bởi 7BALL

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập chủ yếu bao gồm nhưng không giới hạn ở những thông tin sau:

 • Thông tin đăng ký: những thông tin cơ bản như tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ email, số điện thoại di động… mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản;
 • Thông tin sử dụng: dữ liệu hành vi được tạo trong quá trình bạn sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như hồ sơ duyệt web, hồ sơ tìm kiếm, hồ sơ mua hàng, v.v.;
 • Thông tin thiết bị: kiểu thiết bị, phiên bản hệ điều hành, địa chỉ IP, v.v.;
 • Thông tin vị trí: thông tin vị trí địa lý bạn cung cấp khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ có khả năng định vị;
 • Thông tin liên hệ: số điện thoại, ID WeChat và thông tin liên hệ khác mà bạn cung cấp;
 • Thông tin khác: Thông tin cá nhân khác mà bạn chủ động cung cấp, chẳng hạn như câu trả lời cho bảng câu hỏi, khiếu nại và đề xuất, v.v.

7BALL sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập chủ yếu được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ: cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ được cá nhân hóa dựa trên nhu cầu và sở thích của bạn;
 • Tối ưu hóa trải nghiệm: phân tích hành vi sử dụng của bạn, tối ưu hóa chức năng sản phẩm và quy trình dịch vụ, đồng thời cải thiện trải nghiệm người dùng;
 • Cải tiến sản phẩm: Thông qua phân tích dữ liệu, phát hiện các vấn đề và thiếu sót trong sản phẩm cũng như thực hiện các cải tiến và tối ưu hóa;
 • Xúc tiến tiếp thị: giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp cho bạn dựa trên sở thích và nhu cầu của bạn, đồng thời tiến hành tiếp thị chính xác;

Bảo vệ an toàn thông tin cá nhân 7BALL

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ an ninh thông tin cá nhân và thực hiện các biện pháp sau để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn:

 • Phương tiện kỹ thuật: Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa tiên tiến, công nghệ tường lửa và các phương tiện khác để bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân trong quá trình truyền và lưu trữ;
 • Hệ thống quản lý: Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống quản lý thông tin cá nhân nghiêm ngặt nhằm chuẩn hóa và giám sát mọi khía cạnh thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ;
 • Đào tạo nhân sự: Chúng tôi thường xuyên tổ chức đào tạo về bảo vệ thông tin cá nhân cho nhân viên nhằm nâng cao nhận thức và khả năng bảo vệ thông tin cá nhân của họ;
 • Đánh giá rủi ro: Chúng tôi thường xuyên tiến hành đánh giá rủi ro về bảo vệ thông tin cá nhân để kịp thời phát hiện và giải quyết các rủi ro bảo mật tiềm ẩn.

Quyền và lựa chọn của bạn

Khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn có các quyền sau:

 • Quyền hỏi: Bạn có quyền hỏi về việc chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn;
 • Quyền cải chính: Nếu bạn thấy thông tin cá nhân chúng tôi thu thập không chính xác, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa;
 • Quyền xóa: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật;
 • Quyền phản đối: Bạn có quyền từ chối một số việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như từ chối nhận thông tin khuyến mãi tiếp thị;
 • Quyền rút lại: Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình đối với việc chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào.

7BALL thay đổi và chấm dứt

Thỏa thuận quyền riêng tư này có thể được sửa đổi do những thay đổi về luật pháp, quy định, nhu cầu kinh doanh và các yếu tố khác. Khi sửa đổi, chúng tôi sẽ xuất bản Thỏa thuận quyền riêng tư được cập nhật thông qua trang web chính thức, APP và các kênh khác và nhắc bạn đọc lại. Nếu bạn tiếp tục sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn được coi là đồng ý chấp nhận Thỏa thuận quyền riêng tư đã cập nhật.

Sau khi bạn ngừng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ ngừng thu thập, sử dụng, lưu và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, trừ khi luật pháp và quy định có quy định khác.

Thứ gì khác

Thỏa thuận quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, bất kể bạn sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi như thế nào, Thỏa thuận quyền riêng tư này sẽ áp dụng;

Trong quá trình sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể cần tương tác với những người dùng khác hoặc bên thứ ba. Trong quá trình này, vui lòng chú ý bảo vệ thông tin cá nhân và tránh tiết lộ thông tin đó cho những người không quen biết;

Người dùng được yêu cầu đọc kỹ thỏa thuận này để hiểu và đồng ý với các chính sách và biện pháp của chúng tôi về bảo vệ thông tin cá nhân. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 7BALL sẽ sẵn lòng trả lời các câu hỏi của bạn và cung cấp hỗ trợ.