Điều khoản điều kiện khi người chơi tại 7BALL

Người dùng được yêu cầu đọc và hiểu kỹ tất cả nội dung của thỏa thuận này và chỉ sau khi xác nhận chấp nhận thỏa thuận này, họ mới có thể sử dụng các dịch vụ do trang web này cung cấp. Nếu người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này thì nên ngừng sử dụng trang web 7BALL.

Điều khoản đăng ký 7BALL

Trước khi sử dụng các dịch vụ khác nhau do trang web này cung cấp, người dùng phải hoàn tất quy trình đăng ký theo yêu cầu đăng ký của trang web này. Người dùng phải đồng ý với thỏa thuận đăng ký người dùng của trang web này và điền thông tin tương ứng theo yêu cầu.

7ball casino

Người dùng phải đảm bảo rằng tất cả thông tin được cung cấp trong quá trình đăng ký là đúng, chính xác, đầy đủ và hợp lệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, thông tin liên hệ, địa chỉ email, v.v. Nếu thông tin do người dùng cung cấp thay đổi thì cần cập nhật kịp thời.

Người dùng phải giữ đúng số tài khoản, mật khẩu và không được phép chuyển nhượng, cho người khác mượn. Mọi vấn đề do rò rỉ tài khoản và mật khẩu là trách nhiệm của người dùng.

Điều khoản sử dụng sản phẩm 7BALL

Người dùng phải tuân thủ luật pháp và quy định quốc gia khi sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ do trang web này cung cấp và không được sử dụng trang web này để thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

Người dùng nên sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ theo quy định của trang web này và không được làm tổn hại, giả mạo hoặc lạm dụng chúng một cách ác ý.

Trang web này không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp do người dùng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của trang web này gây ra.

Điều khoản bảo mật của 7BALL

Người dùng nên giữ bí mật thương mại và các thông tin không được tiết lộ khác trong quá trình sử dụng trang web này và không được tiết lộ hoặc phổ biến nó cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không được phép.

Trang web này sẽ thực hiện các biện pháp quản lý và kỹ thuật hợp lý để bảo vệ an ninh thông tin người dùng và ngăn chặn rò rỉ, mất mát hoặc lạm dụng thông tin.

Điều khoản thông tin cá nhân của 7BALL

Khi trang web này thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng, nó sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các luật và quy định có liên quan để đảm bảo thông tin cá nhân của người dùng được xử lý hợp pháp, an toàn và công bằng.

Trang web này sẽ thực hiện các biện pháp quản lý và kỹ thuật phù hợp để ngăn chặn việc rò rỉ, mất mát hoặc lạm dụng thông tin cá nhân của người dùng.

Người dùng có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình và trang web này sẽ tuân thủ yêu cầu của người dùng trong phạm vi hợp lý.

Thỏa thuận bảo mật tài khoản 7BALL

Người dùng nên lưu giữ đúng số tài khoản và mật khẩu của mình để đảm bảo an toàn cho tài khoản. Nếu bạn phát hiện tài khoản của mình bị người khác sử dụng trái phép hoặc có vấn đề bảo mật khác, bạn nên thông báo ngay cho trang web này.

Người dùng nên thay đổi mật khẩu thường xuyên và tránh sử dụng mật khẩu quá đơn giản hoặc dễ đoán.

Trang web này không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các vấn đề bảo mật tài khoản do chính người dùng gây ra.

7BALL có quyền sửa đổi thỏa thuận này bất cứ lúc nào và thỏa thuận sửa đổi sẽ được công bố trên trang web này một cách kịp thời. Người dùng nên kiểm tra thỏa thuận này thường xuyên để hiểu các điều khoản mới nhất. Nếu người dùng phản đối thỏa thuận sửa đổi, họ có thể chọn ngừng sử dụng 7BALL. Việc tiếp tục sử dụng trang web này có nghĩa là người dùng đã chấp nhận thỏa thuận đã sửa đổi.